Wat is spraakvorming

Aandacht voor hoe je iets zegt

Spraakvorming is aandacht besteden aan hoe je iets zegt. Je gebruikt je stem, vormt klinkers en medeklinkers, je volgt het ritme van woorden en zinnen. Je ervaart de spraakmelodie, dat is de wisselende toon, waarmee je uitdrukking geeft aan wat je wilt zeggen. En je gebruikt expressie, zoals verschil in volume en tempo, om de inhoud van je woorden kracht bij te zetten.

Creatief

Spraakvorming is een speelse oefenmethode en maakt je creatief. Je oefent een gezonde ademhaling, want het ademen is de basis van het spreken. Je oefent goed stemgebruik, een vloeiende uitspraak en verstaanbaarheid (articulatie). Je speelt met alle mogelijkheden van expressie, zoals snel en langzaam, hoog en laag, warm en koel, vriendelijk en hard. Spel en beweging maken je creatief en stimuleren je uitdrukkingsvermogen.

Communicatief

Spraakvorming opent je oren voor de ander en maakt communicatief. Je leert luisteren en reacties van anderen herkennen. Door te ontdekken hoe je hierop kunt inspelen ontstaat er een wisselwerking met je gesprekspartner of toehoorders. Je leert de mogelijkheden kennen waarmee je anderen via woord en gebaar kunt bereiken. Je wordt opener en je communicatieve vaardigheden nemen toe.

Gezond

Spraakvorming werkt onthaastend en geeft nieuwe energie. De oefeningen zijn weldadig voor lichaam en ziel. Ademoefeningen werken ontspannend, stemoefeningen verhogen je zelfvertrouwen. Persoonlijk afgestemde oefeningen kunnen je helpen bij gezondheidsklachten, zoals spanningen, stress, vermoeidheid, slaapproblemen, angsten en depressieve stemming (zie Therapie).

Ontstaan

 

downloadsieversSpraakvorming is onder de oorspronkelijke naam Sprachgestaltung ontwikkeld door Marie Steiner-von Sivers (1867-1948) en Rudolf Steiner (1861-1925). Zij presenteerden in het begin van de 20e eeuw  een inspirerende visie op de spreekkunst, een stimulans tot blijvende vernieuwing die ook na honderd jaar nog actueel is.