Kunst

De menselijke taal is een prachtig kunstwerk. Iedere klank heeft een eigen vorm en kleur, ieder woord een eigen ritme en sfeer. Spreken en schrijven is veelal een expressie van wat ons bezielt. In de spraak kunnen we onze ziel en zaligheid leggen, met middelen die ons vrij ter beschikking staan, zoals stem, volume, spraakmelodie, tempo en alle mogelijke intonaties.
De taal is het creatieve middel bij uitstek, waarover ieder mens beschikt.

In het dagelijks leven komt dit niet altijd tot uitdrukking. Daarom hebben we momenten waarop we de taal expliciet als kunst beleven. Wanneer we een goede roman lezen of een fraai gedicht, ervaren we taal als geschreven kunst. Taal komt nog meer tot z’n recht wanneer het gesproken wordt. Wanneer iemand een sprookje vertelt of een gedicht voorleest kun je genieten van de muzikaliteit van klanken en intonatie, van ritme en rijm, van stemming en expressie.

Spraakvorming is een ontdekkingsreis door het land van de taal. Met speelse stem- en klankoefeningen worden de basiswaarden onderzocht. Aan de hand van gedichten kun je muziek in de taal ontdekken. Een vertelling kan zo schilderachtig zijn, dat je de beelden voor je gaat zien. Met spel en dialoog kun je je inleven in andere karakters en wisselende emoties. Verhalen, poëzie en toneelspel behoren van oudsher tot de literaire kunst. De Spraakvorming heeft tal van creatieve oefeningen om met deze kunsten aan het werk te gaan..