Poezie voordragen

Poëzie ontroert door schoonheid. Een gedicht is muzikaal en geheimzinnig – de essentie zit veelal tussen de regels verborgen, en misschien is het juist daarom dat het ons zo raakt en ontroert. Met weinig korte regels kan een gedicht een indringend beeld schetsen. Het lijkt bij een gedicht wel de kunst om met zo min mogelijk woorden zo veel mogelijk te zeggen. Gedichten kunnen verrassend zijn, inspirerend en troostend. De schoonheid van de taal, met muzikale elementen zoals ritme, rijm en herhaling, komt in de poëzie volledig tot z’n recht.

In de Spraakvorming wordt uitgebreid aandacht besteed aan poëzie. Gedichten leren ons veel over de taal. De samengebalde vorm leent zich goed om met weinig woorden veel sfeer op te roepen. Wanneer je een gedicht hoorbaar maakt door de woorden uit te spreken, kun je nog meer genieten van de klankschildering van de taal. In de Spraakvorming zijn oefeningen ontwikkeld, die specifiek het voordragen van poëzie ondersteunen. Podiumkunstenaars maken hier gebruik van wanneer zij in hun programma gedichten voor het voetlicht brengen