Toneelspelen

Toneelspel toont wat mensen drijft. Op het toneel zien we een eigenzinnige nieuwe wereld. Daarin treden personen op, die met elkaar leven als in het echte leven. In de handelingen en gesprekken herkennen wij onze eigen drijfveren. We leven mee met de intenties en emoties en ervaren dit als een gevoel van onszelf.

Als je toneelspeelt verplaats je je in een andere persoon. Al spelende bouw je een nieuw personage op dat in de loop van het spel een eigen ontwikkeling doormaakt. Deze persoon is anders dan jezelf bent, beweegt zich anders, spreekt en reageert anders. Je verplaatst je in allerlei emoties die het spel met zich meebrengt, zoals angst, jaloezie, verdriet, liefde en blijdschap. Acteren vergt een andere spreekwijze dan het vertellen van een verhaal of voordragen van po√ęzie. Om dit te oefenen kent de Spraakvorming specifieke zgn. dramatische spraakoefeningen.

Spraakvorming beperkt zich niet tot het gesproken woord. Omdat het toneelspel wordt gezien als een geheel oefen je ook de lichaamstaal, houding, gebaren en mimiek. De spil op het toneel is het samenspel, en deze dynamiek kun je het beste oefenen met improvisatie. Vanuit de eigen visie van de Spraakvorming zijn diverse toneelproducties ontwikkeld, zowel op amateur- als op professioneel niveau.