Presenteren

Presentatie

Klinkt je stem warm of koel, vriendelijk of streng? Ben je goed verstaanbaar, of slik je letters en woorden in? Komt je lichaamstaal overeen met de inhoud van je woorden? De wijze waarop je spreekt is belangrijk in het sociale verkeer. Natuurlijk gaat het in eerste instantie om wat je zegt, want met de inhoud van je woorden druk je jezelf uit: je geeft je mening, laat zien waar je voor staat. Maar ook je lichaamstaal, de klank van je stem en verstaanbaarheid zijn van groot belang in de communicatie.

Het is goed te weten hoe je overkomt. Dit geldt zowel in je beroep als in het dagelijks leven. Kinderen zijn bijvoorbeeld heel gevoelig voor de uitdrukking, die ouders en verzorgers in hun stem leggen. In veel beroepen is de spraak een belangrijk middel; lesgeven, leidinggeven, het houden van presentaties en toespraken, vergen een beheerste spreekwijze en duidelijke lichaamstaal.

Spreken

Spraakvorming is een creatief middel om het spreken te oefenen. Je werkt aan de verschillende aspecten van communiceren en presenteren. Je oefent een rustige ademhaling, want het ademen is de basis van het spreken. Vervolgens werk je aan een duidelijke uitspraak, een heldere stem, tempo, volume en spraakmelodie. Ook oefen je lichaamsexpressie, zoals houding, gebaren en mimiek, die de spraak ondersteunen. Al doende leer je omgaan met de verschillende wijzen waarop je iets over kunt brengen, zoals: vriendelijk of streng, luisterend of indringend, gepassioneerd of juist verstandelijk.

Communiceren

Met het spreken wil je andere mensen bereiken. Het kan om een gesprekspartner gaan, een groep mensen in vergadering of een publiek. In alle gevallen is het goed om in een wisselwerking met de luisteraar te komen. Dit lukt vooral wanneer je je eigen wijze van reageren kent en weet hoe je kunt inspelen op de ander. Met improvisatie-oefeningen ontwikkel je tegenwoordigheid van geest en alert reageren. Je leert de wisselwerking tussen jou en de ander aanvoelen en hanteren.

Doorgaans wordt niet gewerkt met geluid- of beeldapparatuur, maar voornamelijk met lichaam- en spraakoefeningen, spel en improvisatie. Hierdoor leer je van binnenuit een spreekwijze opbouwen, die bij je persoonlijkheid past. Je kunt het spreken gaan ervaren als een creatief en inspirerend middel, dat je in je beroep en dagelijkse leven ter beschikking staat. Je wordt open en communicatief, wat van waarde is in je persoonlijke functioneren.