Spraakontwikkeling

Het spreken is belangrijk voor onze ontwikkeling. Dankzij het spreken kunnen we onszelf uitdrukken en andere mensen verstaan. Al heel jong leren we de taal gebruiken als middel om te communiceren. We gaan steeds meer begrijpen, we leren onze eigen gedachten en mening te vormen. Op school leren we lezen en schrijven en dit is een grote stap in onze ontwikkeling. Hierdoor kunnen we kennis vergaren, actief deelnemen aan de maatschappij en een beroep leren. Want de taal is de basis van onze samenleving, van de economie, de wetenschap en de cultuur.

Als kind leer je praten door nabootsing. Je hoort de taal van je ouders en neemt de klanken over, nog voordat je de betekenis kent. De baby doet eerst allerlei bewegingen na van andere mensen. Deze bewegingen stimuleren het kindje om te gaan zitten, om zich voort te bewegen, zich op te trekken en te gaan lopen. Wanneer het loopt begint de spraakontwikkeling sterk toe te nemen. Met de mondbewegingen komen de lip-, keel- en tonggeluidjes en ontstaan de eerste klanken. Geleidelijk worden het echte woorden en begint het actieve benoemen. Het kind gaat steeds meer begrijpen en meepraten met de mensen in zijn omgeving.