Vrije school

De Spraakvorming past in de visie van de Vrije School.

In de opleiding voor leraar aan een Vrije School wordt Spraakvorming als vak gedoceerd. In deze lessen verbetert de student het eigen stemgebruik en de uitspraak, en leert omgaan met intonatie en expressie. Ook wordt aandacht besteed aan het creatief werken met taal, zoals vertellen van verhalen, voordragen van gedichten en toneelspelen. Voor leraren zonder Vrije School-opleiding zijn er aanvullende cursussen of is individuele les in een Praktijk voor Spraakvorming mogelijk.

Als een spraakvormer op een Vrije School werkzaam is,  adviseert hij/zij  de leerkrachten, regisseert het toneelspel en helpt leerlingen met spraakproblematiek. Wanneer een school geen Spraakvormer in dienst heeft, kan een leerkracht in overleg met de ouders verwijzen naar een Praktijk voor Spraakvorming. Ook kan een ouder op eigen initiatief een kind bij een Praktijk voor Spraakvorming aanmelden.