Therapie voor kinderen

Therapeutische Spraakvorming is geschikt voor volwassenen en kinderen. Voor kinderen zijn aparte oefeningen ontwikkeld, al naar gelang hun leeftijd. Belangrijk is hulp bij spraakstoornissen, zoals onduidelijk praten, het weglaten van bepaalde letters, een hese stem of niet vloeiend spreken (stotteren). Maar ook wanneer een kind niet lekker in z’n vel zit, alsmaar moe is, slecht slaapt of overactief is, kan Therapeutische Spraakvorming ondersteuning bieden.

In het werken met kinderen wordt uitgegaan van spelsituaties. Gelet wordt op hun leeftijd en mogelijkheden. Met de kleinsten worden kinderrijmpjes en vingerspelletjes geoefend, terwijl de grotere kinderen aangesproken worden met teksten uit verhalen en gedichten.

Belangrijk bij kinderen is om aandacht te besteden aan hun motoriek. De spraakontwikkeling kan door motorische oefeningen positief beïnvloed worden. Veel spraakoefeningen worden daarom begeleid met bewegingsoefeningen, zoals lopen, klappen, huppelen, balgooien en gebaren maken. De Spraakvormingstherapeut kijkt naar het individuele kind, naar hoe het spreekt, zich beweegt, zich voelt en wat het aankan.

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking. Ook deze kinderen hebben baat bij Therapeutische Spraakvorming. Werken aan de spraak is voor ieder mens een belangrijke stap in de ontwikkeling, zeker wanneer de vaardigheden beperkt zijn. De Spraakvormer zal het kind veel laten luisteren door klanken en woorden duidelijk voor te spreken. Waar mogelijk zal de Spraakvormer het naspreken stimuleren zodat alle vaardigheden benut worden. Ondersteuning van de motoriek met bewegingsoefeningen is ook voor deze kinderen van groot belang. (Zie ook Pedagogie)